Post Image

އެ.މް.ވީ އިޒިޔަން ނޯމަލް

އެ.މް.ވީ އިޒިޔަން ނޯމަލްއަކީ ނުރަސްމީ ލިޔުންތައް ނުވަތަ އިސްތިހާރު، ކާޑު ފަދަ ތަކެތީގައި ލިޔުމަށް ހަދާފައިވާ ފޮންޓެވެ. މިއީ ފޮންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފެށުމެވެ.

ފޮންޓް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަހެއް ލިޔޭ

[fontsampler id=18]

[wpdm_package id=’34834′]

svgއެ.މް.ވީ އިޒިޔަން ތާނަ
svg
svgއެ.މް.ވީ އިޒިޔަން ލައިޓް

ހިޔާލު ލިޔޭ