Post Image

އެ.މް.ވީ އިޒިޔަން ރެގިއުލާރ

އެ.މް.ވީ އިޒިޔަން ރެގިއުލާރއަކީ އެ.މް.ވީ އިޒިޔަންގެ ރަސްމީ ފޮންޓެކެވެ.  ފޮންޓެކެވެ. އަކުރުތައް މެދުމިނުގެ މި ފޮންޓަކީ ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ފޮންޓެކެވެ. . މި ފޮންޓްގައި ނަންބަރުތައް ހެދިފައިވާނީ އަކުރުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތަށެވެ.

ފޮންޓް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަހެއް ލިޔޭ

[fontsampler id=23]

[wpdm_package id=’34938′]

svgއެމްވީ ކަރުދާސް އައުޓް ލައިން
svg
svgއެމްވީ ތިކި އަކުރު

ހިޔާލު ލިޔޭ