Post Image

އެ.މް.ވީ އިޒީ ޕްރޯ  

އެ.މް.ވީ އިޒީ ޕްރޯ  މިއީ ނުރަސްމީ ލިޔުންތައް ނުވަތަ އިސްތިހާރު، ކާޑު ފަދަ ތަކެތީގައި ލިޔުމަށް ހަދާފައިވާ ފޮންޓެވެ. މި ފޮންޓް ހެދިފައިވަނީ އަތުލިޔުމުގެ އަސްލަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. މިއީވެސް އެމްވީ އިޒިޔަން ފޮންޓު ގުރޫޕަށް ނިސްބަތްވާ ފޮންޓެކެވެ.

ފޮންޓް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަހެއް ލިޔޭ

[fontsampler id=20]

[wpdm_package id=’34839′]

svgއެ.މް.ވީ އިޒިޔަން އަތުލިޔުން ލައިޓް
svg
svgއެ.މް.ވީ އިޒިޔަން ތާނަ

ހިޔާލު ލިޔޭ