Post Image

އެމްވީ ޅޮހި

އެމްވީ ޅޮހި  މިއީ އަޅުގަނޑުގެ އުފަން ރަށް ނ.ޅޮއްސަށް ނިސްބަތްކޮށް ހެދި ފޮންޓެކެވެ. އަދި މިއީ އަޅުގަނޑު ހެދި ދެވަނަ ފޮންޓެވެ. ނުރަސްމީ ލިޔުންތައް ނުވަތަ އިސްތިހާރު، ކާޑު ފަދަ ތަކެތީގައި ލިޔުމަށް މި ފޮންޓް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

މިއީ ފުރަތަމަ ފޮންޓުތައް ނަމަވެސް ކުރިޔައް އޮތްތާނގައި ކޮންމެ ފޮންޓެއްވެސް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރާނަމެވެ.

ފޮންޓް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަހެއް ލިޔޭ

[fontsampler id=10]

[wpdm_package id=’33398′]

svgއެމްވީ ގާ ޅޮހި
svg
svgއެ.މް.ވީ އެދުރު

ހިޔާލު ލިޔޭ