Post Image

އެ.މް.ވީ ކަރުދާސް

ކަރުދާސް ބޭނުންކޮށްގެން އަކުރުތައް ހެދުމުން ފެންނާނީ މިފަދަ ގޮތަކަށެވެ. މި ފޮންޓަކީ ސުރުހީ ލިޔުން، އިވެންޓްތަކުގައި ބޮޑެތިކޮށް ލިޔާ ލިޔުންތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ފޮންޓެކެވެ.

ފޮންޓް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަހެއް ލިޔޭ

[fontsampler id=5]

[wpdm_package id=’33422′]

svgއެ.މް.ވީ ދެލި ފިހި
svg
svgއެމްވީ ކަރުދާސް އައުޓް ލައިން

ހިޔާލު ލިޔޭ