Post Image

އެ.މް.ވީ އިޒިޔަން ތިން

އެ.މް.ވީ އިޒިޔަން ތިންއަކީ އެ.މް.ވީ އިޒިޔަން ފޮންޓުތަކުގެ ތެރެއިން އަކުރުތައް އެންމެ ހިމަ ފޮންޓެވެ. އާއްމު ދިވެހި ފޮންޓުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު މި ފޮންޓުގެ އަކުރުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ހިމަވާނެއެވެ.

މިއީ ފުރަތަމަ ފޮންޓުތައް، ނަމަވެސް ކުރިޔައް އޮތްތާނގައި ކޮންމެ ފޮންޓެއްވެސް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެންދާނަމެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިތުރު އިސްލާހުތަކާއިއެކު، ފޮންޓުތައް އައު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ވިސްނާފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ފޮންޓު ނެރެވުމުންނެވެ.

ފޮންޓް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަހެއް ލިޔޭ

[fontsampler id=15]

[wpdm_package id=’34828′]

svgއެ.މް.ވީ އިޒިޔަން އެކްސްޓްރާ ލައިޓް
svg
svgއެ.މް.ވީ އިޒިޔަން ބޮޑުއަކުރު

ހިޔާލު ލިޔޭ