Post Image

އެ.މް.ވީ އިޒިޔަން ލިޔުން

އެ.މް.ވީ އިޒިޔަން ލިޔުން މިއީ ނުރަސްމީ ލިޔުންތައް ނުވަތަ އިސްތިހާރު، ކާޑު ފަދަ ތަކެތީގައި ލިޔުމަށް ހަދާފައިވާ ފޮންޓެވެ. މިއީވެސް އެމްވީ އިޒިޔަން ފޮންޓު ޢާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ފޮންޓެކެވެ.

މިއީ ފުރަތަމަ ފޮންޓުތައް ނަމަވެސް ކުރިޔައް އޮތްތާނގައި ކޮންމެ ފޮންޓެއްވެސް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރާނަމެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިތުރު އިސްލާހުތަކާއިއެކު ފޮންޓުތައް އައު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ވިސްނާފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ފޮންޓު ނެރެވުމުންނެވެ.

ފޮންޓް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަހެއް ލިޔޭ

[fontsampler id=13]

[wpdm_package id=’34826′]

svgއެ.މް.ވީ އިޒިޔަން ބޮޑުއަކުރު
svg
svgއެ.މް.ވީ ނެވި ރަހީމް

ހިޔާލު ލިޔޭ